Wij zijn aangesloten bij STO - Garant

Wij zijn aangesloten bij STO – Garant

Garantieregeling

Garantie geregeld: STO Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TravellingWELL.nl gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U
kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina .
Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van TravellingWELL.nl op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking
Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan TravellingWELL.nl, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo
Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan TravellingWELL.nl.
Mocht TravellingWELL.nl voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.