STO - Garant

Reisgarantie en financiële zekerheid

Voor alle aanbieders van pakketreizen* geldt dat zij de consument een reisgarantie moeten bieden. De garantie voorkomt dat consumenten de reissom, die zij vooruit hebben betaald, in geval van financieel onvermogen ofwel bij faillissement van de reisaanbieder kwijt zijn.
De reisgarantie garandeert reizigers die al op reis zijn bovendien dat zij gerepatrieerd worden.
*Een pakketreis is een reis die bestaat uit verschillende elementen die ten minste het vervoer en de accommodatie (overnachting of periode van verblijf van meer dan 24 uur) of één van beide plus een andere essentiële toeristische dienst omvat.
STO-Garant
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt TravellingWELL.nl gebruik van STO-Garant voor al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties en losse treintickets). De Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van de reisorganisatie ervoor zorgen dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of gerepatrieerd wordt.
Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een Derdengelden regeling.

  • Als reiziger betaalt u de reissom niet aan TravellingWELL.nl, maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener
  • Wanneer de reis in goede orde plaats vindt zal de door u betaalde reissom 1 dag na afloop van uw reis overgemaakt worden aan TravellingWELL.nl
  • Als TravellingWELL.nl in financiële problemen zou komen, met surseance van betaling of faillissement als gevolg, maakt Certo Escrow uw geld over aan de STO (Stichting Take Over). Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld
  • Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal de STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis terug kunt keren